Priser og venteliste

Priser

 • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 0-3 år er i 2021-30/04/2022 på 4.475,- kr. Derefter pr. 01/05/2022 er prisen 4.789 kr.
 • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 3-6 år er i 2021-30/04/2022 på 3.325,- kr. Derefter pr. 01/05/2022 er prisen 3.522 kr.
 • Taksten skifter ved indgangen af den måned barnet fylder 3 år og er således uafhængig af det specifikke tidspunkt for skift fra vuggestue til børnehave
 • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 4.000,- pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og det gældende opsigelsesvarsel er overholdt.

Priserne inkluderer mad, bleer mv., så I forældre kun skal huske at medbringe barnet!

 • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system
 • Søskenderabatten er 50 % af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster. Dvs. hvis de kommunale takster er mindre end Sandloppens bliver beløbet i realiteten lidt mindre end 50 %.
 • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egen betalingen vil blive reduceret tilsvarende.

Vær opmærksom på, at der er differentierede egen betaling, hvis dit barn har en anden bopælskommune end den kommune institutionen befinder sig i. Du kan læse mere om dette her.

Venteliste

SKRIV DIG PÅ VENTELISTE HER

Pladserne i Sandloppen fordeles efter nedenstående princip:

 • Søskende til allerede indskrevne børn har førsteprioritet. Vi kan dog ikke garantere pladser på den specifikke behovsdato – der skal være en ledig plads.
 • Herefter har forældre til børn der bor i eller har købt en af følgende boliger (opført af Gefion Group) fortrinsret til daginstitutionspladser i Sandloppen (forudsat at der er ledige pladser):
  • Ved Amagerbanen 33A-33G, 35A-35M og 37A-37C
  • Amager Strandvej 54A-54C, 56A-56S, 58A-58G og 80A-80H
 • Derudover fordeles pladserne efter anciennitet på ventelisten
 • Vi tager ifm. de to sidste punkter forbehold for alders og kønsfordeling på stuerne.
 • Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning på vores venteliste har derfor ingen betydning for jeres opskrivning i det kommunale system. Først ved accept af en plads giver vi besked til barnets bopælskommune om indmeldingen, hvorefter I vil blive slettet fra den kommunale venteliste. Såfremt I ønsker at komme på den kommunale venteliste på et senere tidspunkt skal I derfor skrive jer op igen.

 

Vedr. placering på ventelisten
Bemærk venligst at vi ikke kan give et kvalificeret svar på præcis hvor I står på ventelisten. Da vores ventelistesystem ikke er integreret med kommunernes system, kan vi ikke se om et barn har fået plads i en anden institution. Derfor står der en del på ventelisten som reelt ikke er aktive. Et nummer på ventelisten vil derfor ikke kunne bruges til særligt meget.

Når vi udbyder en plads vil vi derfor udbyde den til de øverste 15-20 børn på ventelisten (via mail og SMS), som derefter melder tilbage om de er interesseret i pladsen. Derudfra bliver pladsen endelig udbudt til det barn med højest anciennitet på ventelisten. Vi forbeholder os dog retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger ved udbud af pladser i forhold til f.eks. alder og køn, så der kommer en god sammensætning på stuen.