Spørgsmål og Svar

Spørgsmål og Svar

 

Hvad er status, når I at blive færdige til marts?

Ja, vi er i fuld gang og er heldige at samarbejde med Gefion Group. Vi har været i gang med projektet i halvandet år og vi har en meget stram deadline og tidsplan med Gefion.
Der er stadig meget der skal nås, men Gefion har også mange folk på og er fortrøstningsfulde.
Kompan, som er førende inden for legepladser og institutionsinventar,  leverer legeplads som allerede er godt i gang med at blive etableret og de har tilsvarende leveret paller med inventar som blot venter på at blive pakket ud.

Aftalen er at Gefion overdrager nøgler til os den 15/2 hvorefter vores håndværkere straks går i gang med at indrette stuerne.

 

Hvordan skiller I jer ud?

Hos Trygge Institutioner vægter vi nærværende ledelse. Vi hører ofte om institutioner, hvor lederne er hængt op med administrative opgaver og ikke har meget tid til at have føling med hvad der foregår på gulvet. Vi har mange smarte IT systemer som gør at vores leder skal bruge minimal tid på administrative opgaver, og i stedet kan lede medarbejderen og sætte retningen fagligt. Vi forventer at vores ledere er synlige og selv giver en hånd med når det er nødvendigt. For vores ledere er det helt naturligt.

Vi har derfor gladere medarbejdere som er top motiveret og brænder for arbejdet.

Vi gør meget ud af at passe på vores medarbejdere og skiller os ret meget ud på den front i forhold til en kommunal institution.

I vil også opleve andre tiltag som f.eks. vores Kaffebar som gør at I kan tage en kop kaffe med når i kommer og går. 

Sidst men ikke mindst så vil I opleve en familiær stemning i Sandloppen. Alle kender alle ligesom vi har mange søskende børn i vores Trygge Institutioner generelt. Vi mener det er vigtigt at man som forældre kan få plads, hvis man f.eks. har et kommende vuggestuebarn som skal starte i institution. Som forældre i Sandloppen har man derfor fortrinsret på den interne venteliste.

 

Får børnene mad og hvad med bleer, skal man selv have dem med?

Ja, børnene får mad 🙂
Vi har et samarbejde med Måltidet/Homemate som leverer lækker mad til alle Trygge Institutioner. I får samtidig en rabatkode på 25% til Homemate og bestiller blot og får leveret hjemme. Maden er ikke 100% økologisk da vi også vægter et bæredygtighedsprincip højt. Er gulerødderne danske men ikke økologiske, så køber vi hellere danske frem for de spanske økologiske. Tilsvarende er vores sukkerpolitik “ikke-hysterisk”. Vi giver ikke børnene slikposer, men vi mener at at det er ok at der tilsættes lidt sukker i bollerne, hvis de smager bedre af den grund.

Ift til bleer, solcreme mm. så er vi “all-inclusive” 🙂

Det eneste I skal have med, er en gammel barnevogn som barnet kender. Den skal stå permanent i Sandloppens soverum.

I modtager derudover information inden opstart om hvad I skal medbringe af tøj og sko.

 

Hvordan er jeres normering? Hvor mange uddannede? 

Ift normering:

På hver vuggestue er der to pædagoger og en medhjælper. Hver vuggestue har 13 børn. 

Ja, det er et mere end nogle vuggestuer. Årsagen er, at det 13. barn er med til at skabe en økonomi som blandt andet gør at vi modsat mange kommunale institutioner, kan have et rigtig godt vikarbudget. Vi kan dække hver medarbejder ind med vikar 11 dage pr år. 

Vi kigger tilsvarende på reel-normering i stedet for minimumsnormering. Med reel-normering, men vi “hvor mange børn og voksne er der fysisk til stede hen over dagen”. Vi kan se at der meget ofte er et eller børn fraværende.

Ift børnehaven har vi en kapacitet på 25 børn. Vi “ramper” stille og roligt op men når gruppen er fuldt implementeret vil der være to pædagoger og en medhjælper.

Herudover har vi vores gode vikarteam som kan træde til. Det er vigtig for os at det er de samme vikarer der bliver brugt, så både børnene og I forældre kender vikarerne som de gør med det faste personale. 

2 ud af 3 medarbejdere er altså uddannede pædagoger. 

 

Har I fundet personale?

Vi har ansat en institutionsleder som tidligere har været ansat som afdelingsleder hos os. Vi er glade for at have hende med, da hun kender vores værdier og vores systemer. Derudover er hun super dygtig og står lige præcis for det som vi gerne vil have at vores ledere skal stå for. Vi holder desuden samtaler i uge 4 og skal igennem knap 400 ansøgninger. Så vi forventer at være klar til start i marts.

 

Vi har hørt at det er svært at rekruttere pædagoger.

Ja, det er det pt., men vi oplever faktisk at have en god søgning på vores jobopslag og det ser ud til at vi kan stille et stærkt team i starten af marts. Vi kan mærke at der er stor interesse for at være med til at starte en ny institution op fra bunden, og til med en privat hvor man gør tingene lidt anderledes. 

 

Hvordan kommer indkøringen til at foregå?

De første to dage af marts – den 1. og 2. bruger vi på personale opstart. Vi er klar til at tage imod børn fra den 3. marts. Vi forventer at lave indkørings hold om formiddagen og om eftermiddagen i hvert fald den første uge.

I skal regne med 5 dages sammenhængende indkøring, så jer der starter den 3. marts, og skal nok forvente at skulle stå til rådighed i den efterfølgende uge, da den første uge kun tillader 3 dages indkøring.

 

I børnehaven kommer vi sandsynligvis til at køre børnene ind i grupper af 4 børn og med et hurtigere interval. Vi plejer at bruge 3 dage på indkøring i børnehaven, men ofte oplever vi at børnene gerne vil sige farvel til mor eller far hurtigere, så de kan gå på opdagelse i alle de spændende nye ting. Det er selvfølgelig individuelt, og I kender jeres barn bedst og ved derfor sikkert også en fornemmelse for hvor meget tid I skal sætte af. Vores forventning er altså som udgangspunkt 3 dage til indkøring.

 

Hvordan med Corona?

Ift. Corona så tager vi de forholdsregler vi kan, men det er klar at barnet skal have en forældre med ved indkøring. Vi vil henstille til god afstand mellem jer forældre og at det hvis overhovedet muligt, kun er én forældre kører barnet ind, og helst den samme hver dag.

Alle forældre må desuden gerne have en nylig foretaget negativ corona test inden indkøringen. 

Børn er børn og de leger på kryds og tværs. I indkøringsperioden vil der være færre børn på mere plads. Når vi er tæt på “fuldt hus”, så vil der blive arbejdet i mindre grupper – 8 børn i en gruppe i børnehaven – og 4 børn i en gruppe i en vuggestuegruppe. Det er iøvrigt samme måde vi arbejder på generelt, da vi mener det giver en mere overskuelig hverdag for børnene. Det gælder også når der ikke er Corona 🙂

 

Kan I fortælle lidt om jeres naturbørnehave del?

Ja, Naturbørnehaven bliver koblet på Sandloppen når behovet er der. Vuggestuebørn går 2 år i vuggestue og børnehavebørn går 3 år i børnehave. Vi skal derfor holde nogle børnehavepladser ledigt til når “første generation” af vuggestuebørn skal i børnehave. Afhængig af aldersfordelingen af indskrevne vuggestue og børnehavebørn vil naturbørnehaven blive startet op når det “giver mening”. 

På det tidspunkt vil vi ud fra jeres ønsker samt en pædagogisk vurdering se på hvem der starter i naturbørnehaven og hvem der starter/fortsætter i hjemme-børnehaven.

 

Naturbørnehaven, der er et meget populært tilbud i vores søster-institution, Børnehuset Giraffen, vil køre i bus hver dag kl. ca. kl 9.00 og er hjemme kl 15.30. Bussen kører til vores nyrenoverede/nybyggede oase i Vestskoven i Albertslund. Se mere her natur.trygge.dk